Uslovi korištenja

Sajt Sanjati.net vam omogućuje besplatno čitanje raznih tumačenja snova. Korištenjem sajta Sanjati.net ili bilo kog njegovog dijela automatski podrazumijeva da se slažete sa ovim uslovima korištenja i polisom privatnosti našeg sajta.

Sajt i tumačenja koristite na vlastitu odgovornost, a sama tumačenja snova na sajtu nemaju nikakvu naučnu pozadinu. Kolekcija tumačenja snova na ovom sajtu su kombinacija nedokazanih psiholoških tumačenja kao i narodnih vjerovanja.

Autorska prava

Sanjati.net polaže autorska prava na sve tekstualne sadržaje i vizuelni identitet na našem sajtu. Neovlašteno kopiranje i preuzimanje sadržaja bez naše dozvole smatraće se kršenjem autorskih prava te će biti pravno sankcionisano.

Sanjati.net ne polaže autorska prava na fotografije upotrebljene za ilustraciju snova. Date fotografije su preuzete sa sajta Pixabay.com i vlasništvo su trećih lica. Naš sajt ima dozvolu za objavu istih.

Linkovi na treće stranice

Naš sajt pored vlastitih sadržaja može sadržavati i linkove ka sajtovima trećih lica. Mi nemamo kontrolu nad datim sajtovima i stranicama. Pristup istim je na vlastitu odgovornost.

Oglasi i baneri

Naš sajt prikazuje oglase trećih lica. Oglasi su vidno istaknuti i naznačeni tekstom „advertisement“ ili „reklama“. Sanjati.net nema kontrolu nad datim oglasima i ne odgovara za sadržaj istih.

Ograničenja za korisnike

Pristupom našem sajtu obavezujete se na slijedeće:

  • da nećete objavljivati ili slati sadržaj koji krši zakone Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
  • da nećete objavljivati uvrjedljiv, rasistički ili šovinistički ili bilo kakav uvrjedljiv sadržaj.
  • da nećete objavljivati lažne ili netačne informacije.
  • da se nećete lažno predstavljati u komentarima ili kontaktima.
  • svijesno objavljivati ili slati sadržaj koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.
  • prikupljati i čuvati lične podatke naših posjetilaca.
  • pristupati sajtu sa ciljem skrepovanja naših podataka.

Izmene uslova korištenja

Sanjati.net može izmjeniti uslove korištenja bilo kada bez prethodne najave.